"Getting it right the first time!"

a a a a a a

Wat is virtueel testen

VIRTUEEL TESTEN IS EEN PROCES WAARMEE UW PRODUCTONTWERP MET BEHULP VAN MODELLEN GETEST WORDT OP VERSCHILLENDE FACETTEN ZOALS BIJVOORBEELD VALBESTENDIGHEID, FAALGEDRAG OF DEFORMATIES.

01

Wat en waarom Virtueel Testen?

Virtueel testen is een proces waarin uw productontwerp in een virtuele omgeving getest kan worden op verschillende facetten als valbestendigheid, trilbestendigheid, temperatuursinvloeden, drukbestendigheid, et cetera.

Een ontwikkelingstraject kent meerdere stadia. Het start met een idee en productkennis, waarna via stappen als ontwerp (conceptgeneratie, proefmodellen), prototyping en nulserie (productieproces) uiteindelijk productie in serie volgt (praktijk). Uiteindelijk is het doel van ieder product het voldoen aan vastgestelde performance criteria. Een voetbal moet kunnen stuiteren, een pomp moet pompen met een bepaalde levensduur en een machine moet een bepaalde nauwkeurigheid bezitten. De werkelijke performance blijkt echter pas als het product al (deels) is gemaakt. Wat nu als het niet voldoet? U begint opnieuw en net zo lang tot het goed is? Dit vraagt vaak om veel trial and error, omdat u niet altijd precies weet "aan welke knoppen u moet draaien" om wel de gewenste performance te halen. Wellicht moet u zelfs door het gebrek aan tijd, geld of kennis stoppen bij een suboptimaal ontwerp! Dit kan veel sneller, goedkoper en beter door u product virtueel te laten testen.

Hoe?

Reden is in staat een virtueel model te bouwen van uw product. De meeste van de testen die u uitvoert op uw fysieke producten kunnen wij uitvoeren op het virtuele product. U weet dus al in de ontwerpfase of uw product de gewenste performance gaat halen. Niet voldoen betekent in dit geval eenvoudig enkele parameters veranderen en opnieuw virtueel testen. Dit alles echter tegen een fractie van de kosten die een fysiek, gematerialiseerd herontwerp zou kosten. Door ons model weten we precies welke ontwerpparameters invloed hebben op de performance en welke wijzigingen dus de meeste zin hebben om uw product optimaal te laten presteren.

Wat kunnen wij virtueel testen?

  1. bewegingen
  2. vervormingen 
  3. stijfheid en sterkte 
  4. wrijving 
  5. impact 
  1. dynamisch gedrag 
  2. nauwkeurigheid 
  3. trillingen / eigenfrequenties 
  4. levensduur / vermoeing 
  5. scheurgroei 
  1. opwarmen, afkoelen 
  2. stromingen 
  3. magnetisme 
  4. seismische invloeden 
  5. productiestappen

Materiaalgedrag dat we meenemen in onze modellen zijn: 

  1. grote vervormingen / niet linear gedrag (materiaal & geometrie)
  2. snelheidsafhankelijk / visco-elastisch gedrag
  3. geschiedenisafhankelijk / plastische vervorming
  4. exotische materialen / composiet structuren
  5. faalgedrag en faalmechanismen

Wat betekent het voor de ontwerper?

Met behulp van onze virtuele producten kunnen de invloed van ontwerpparameters op de performance inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen we duidelijk maken hoe gevoelig de performance voor variaties van een bepaalde (of meerdere) parameter is. Bovendien kunnen we bepalen binnen welke grenzen een parameter moet liggen teneinde de gespecificeerde performance met een grote mate van robuustheid (6 Sigma) te kunnen realiseren . Ook invloeden van de productie kunnen hierin worden meegenomen.

Kortom, modelvorming & simulatie -of beter virtueel testen-, geeft u inzicht in de relatie tussen performance en ontwerpparameters en maakt dat u al in de ontwerpfase zinvolle beslissingen over de haalbaarheid van bepaalde concepten kunt doen. Daardoor hoeft u minder proefmodellen en prototypes te bouwen, legt u de kennis van uw product vast en maakt u sneller betere producten.

Waarom Reden?

Reden benadert ontwikkeling met een wetenschappelijke insteek zonder daarmee academisch of zweverig te worden. Wij blijven pragmatisch en streven naar zowel korte als lange termijn resultaat. Door onze aanpak schiet uw productkennis met sprongen vooruit en gaat u uw ontwerpbeslissingen mede op basis van kennis nemen. De veel gebruikte trial and error methode wordt uitgebannen hetgeen op termijn veel geld zal besparen.